"High Risk - High Gain 2023" programaren hazi-proiektu irabazleak

High risk high Gain seed projects bcmaterials

BCMaterials-ek "High Risk – High Gain" hazi -proiektuen 2023. edizioko lau proposamen irabazleen berri eman du. Ekimen honen helburua da zentroko ikertzaileen artean materialen zientzian ikerketa disruptiboa sustatzea, batez ere doktorego ondokoetan. Proposamen irabazle bakoitzak 5.000 euro jasoko ditu ikerketa abian jartzeko.

Sergio Lucarini. Ikerbasque Research Fellow: "Exploring self-Healing capabilities of Magnetorheological elastomers: modelling and experiments (MagHeal)"
Proiektu honen helburua polimero elastomerikoen iraunkortasuna hobetzea da, autokurazio-gaitasunak emanez. Matrize polimerikoetan betegarri magnetikoak integratzean datza, magnetikoki induzitutako autokurazio-portaera duten material konposatuak sortzeko. Ikerketak konfigurazio esperimental baten garapena, modelatze sofistikatuko marko bat eta in situ eta in silico karakterizazioko datuen konbinazioa hartuko ditu barne, autokurazio fenomenoaren gure ulermena sakontzeko. MagHealen emaitzek tresna konputazional baliotsu bat emango dute material polimeriko magnetikoekin egindako abangoardiako gailuak diseinatzeko.

Anna Sinelshchikova. Researcher doktorego-ondokoa: "Aligned photoactive Ti-porphyrin MOF for enhanced electroconductivity (AlPhoMOF)"
Lan honen helburua konposatu metal-organikoen (MOF) anisotropia objektu makroskopikoetan itzultzea da. Horretarako, kanpoko eremu elektriko bat erabiliz MOF partikulak lerrokatuko dira, elektrodoaren gainazalean norabidez antolatutako geruza fotoeroale bat lortzen saiatzeko. Lerrokadura horrek geruza fotoaktiboaren erantzuna hobetuko du eta, aldi berean, elektrodoarekiko kontaktua hobetuko du.

Timur Tropin. Researcher doktorego-ondokoa: "Enhancing electrical and mechanical properties of polymer nanocomposites with buckyballs (PNC+C60)"
Proiektu honek nanokonposatu polimerikoen propietateak hobetu nahi ditu sentsoreen aplikazioetarako, fullereno nanopartikulak gehituz. Karbonozko eta grafenozko nanotutuak dituzten PVDFko jatorrizko nanokonposatuekiko aurrerapauso bat eman nahi da, sentsore piezoresistiboetarako hautagai onak baitira. Proiektuak efektu sinergikoak lortzeko aukera ikertuko du, sistema horiei C60 fullerenoak gehitzean.

Hugo Salazar. Researcher doktorego-ondokoa: "Towards green and sustainable synthesis of MXenes for environmental sensing (MXgreen)"
MXgreenek ingurumena errespetatzen duen ikuspegi iraunkorra ezarri nahi du elektrizitate kantitate handia modu ultra azkarrean biltegiratzeko gai diren MXenak ekoizteko. Aldi berean, materialak sintesian dituen segurtasun-arazoei eta funtzionalizazio postsintetikoari helduko die proiektuak. MXenen egungo produkzio-prozesuak ingurumenerako oso kaltegarriak diren erreaktiboak eta horiek erabiltzen dituzten pertsonak erabiltzea eskatzen du. Ikerketak grabatzeko bide seguruagoa eta errazagoa proposatzen du MXene sortzeko eta ingurumen-detekzioan aplikatzeko, aluminio-geruza ez-metalekin ordezkatuz MAX fasean.

Related news

See all news