Genero berdintasuna

BCMaterials konpromisoa hartu du gizonen eta emakumeen arteko berdintasunarekin

BCMaterials, Euskal Autonomia Erkidegoko Zientzia eta Teknologia Sareko Bikaintasunaren Ikerketa Zentroa den aldetik, gizonen eta emakumeen arteko berdintasunarekin konprometituta dago. Zentroak emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatzen du, eta beharrezko neurriak hartzen ditu jaiotza, etnia, sexu, erlijio, iritzi, hizkuntza edo beste edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozialetan oinarritutako edozein diskriminazio prebenitzeko edo ezabatzeko. Gainera, printzipio hauek aplikatzen dira beti: aukera-berdintasuna, aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetua, genero-ikuspegiaren integrazioa, ekintza positiboa, sexuan oinarritutako rolak eta estereotipoak ezabatzea eta ordezkaritza orekatua.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak honela definitzen ditu berdintasun-planak: diagnostiko bat egin ondoren hartzen diren neurrien multzo ordenatu bat, zentroan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko eta sexuagatiko diskriminazioa ezabatzeko.

Hemen aurkezten den Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen filosofiari erantzuten dio, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoari ere; izan ere, lege horren arabera, administrazio publikoek eta enpresek berdintasun-planak egin behar dituzte indarrean dauden araudietan ezarritako helburuak lortzeko.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planak Zentroaren 2021-2025 Plan Estrategikoaren irizpideak bete nahi ditu. Plan Estrategiko honen helburuetako bat Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen laguntza izatea da, diagnostikoan jasotako analisian eta ebaluazioan hautemandako hobekuntza-arloei erantzuteko neurri zehatzak hobetzeko eta abian jartzeko. Planaren garapena abian jartzeko eta jarraipena egiteko, Berdintasun Batzorde bat eratuko da, gure erakundeko funtzio edo lanbide-etapa bakoitzeko ordezkari banak osatua, genero bakoitzeko.

Europar Batasunaren esparruan, Berdintasun Planaren erreferentzia dira, halaber, Europako Batzordearen 2016/2019 Programa Estrategikoa eta emakumeen eta gizonen berdintasunarekin duen konpromisoa.

Gure planak lau helburu nagusi identifikatzen ditu:

  • Erantzukizuneko lanpostuetan aukera-berdintasuna sustatzea.
  • Bizitza pertsonalaren, familiakoaren eta profesionalaren kontziliazio erantzukidea erraztuko duten lan-inguruak eta -baldintzak sortzea.
  • Lidergo-estilo inklusiboak sustatzea.
  • Emakume zientzialarien ikusgarritasuna sustatzea komunikabideetan eta genero-berdintasunaren eta erantzunkidetasunaren aldeko sareetan.

Planaren lehen ekintzetako bat hura sortzea eta gure web-orrian argitaratzea izan zen, berdintasunarekin dugun konpromisoa islatzeko.

BCMaterialsek komunikabideetan eta sareetan emakumearen ikusgarritasuna sustatzen du zientzian.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plana

BCMaterials-en honako printzipio hauek beti betetzen dira: aukera-berdintasuna, aniztasunarekiko eta desberdintasunarekiko errespetua, genero-ikuspegiaren integrazioa, ekintza positiboa, sexuan oinarritutako rolak eta estereotipoak ezabatzea eta ordezkaritza orekatua.